Lao động ở nông thôn ngày càng nghèo đi Kinh doanh Thanh Niên

Lao động ở nông thôn ngày càng nghèo đi Kinh doanh Thanh Niên

Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động VN do Bộ LĐ-TB-XH công bố ngày 30.10, tính đến hết quý 2 năm nay, thu nhập trung bình của lao động khu vực nông thôn đang có xu hướng giảm, chỉ đạt 3,84 triệu đồng/tháng, giảm hơn so với mức 3,98 triệu đồng/tháng của quý 2/2014. So với quý 1/2015, mức thu nhập trung bình của lao động nông thôn giảm 350.000 đồng/tháng. điện dân dụng Trong khi đó, thu nhập bình quân của lao động ở thành thị cao hơn khá nhiều. Khảo sát quý 2/2015, mức thu nhập bình quân là 5,25 triệu đồng/tháng, tăng so với 5,04 triệu đồng của quý 2/2014. Tuy nhiên, so với quý 1/2015 thì mức này giảm 470.000 đồng/tháng. Trong khi đó, tính chung mức thu nhập bình quân tháng (tiền lương, tiền công, các khoản có tính chất lương và phúc lợi khác) từ việc làm chính của lao động nói chung là 4,46 triệu đồng/tháng. Xem thêm Du học Nếu xét theo giới, lao động nam, thu nhập bình quân là 4,7 triệu đồng/tháng trong khi nữ chỉ đạt 4,13 triệu đồng/tháng. Xét theo nghề, thu nhập bình quân của nhóm lãnh đạo cao nhất là 7,3 triệu đồng/tháng. relay trung gian Nhóm lao động giản đơn có thu nhập thấp nhất, chỉ 3 triệu đồng/tháng. So với quý 1/2015, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong các ngành và khu vực phần lớn đều giảm, tính chung mức giảm là 435.000 đồng. Quý 2 có 18% lao động thuộc nhóm lao động có mức thu nhập dưới 2,7 triệu đồng/tháng, mức này tăng so với quý 1 do thu nhập bình quân giảm.

T.Hằng - Anh Đan


dịch vụ định cư du học mỹ

Xem thêm Xin Visa, thiết bị đóng cắt Schneider, điện công nghiệp

Previous
Next Post »